Christa is zeer welgekomen ....


dinsdag, 22 september, 2015
Christa is zeer welgekomen ....

CD&V Gooik is meer dan blij met de keuze van Christa Dermez om samen met onze ploeg de

toekomst van Gooik,Strijland,Kester,Leerbeek en Oetngen aan te pakken. Als groep en partij hebben
wij een open en constructieve houding naar al wie met ons wil denken en bouwen: deze sterke dame
heeft daar alle troeven voor.
 
Met Christa willen we verder werken in de volksverbonden stijl waarin we altijd sterk zijn geweest:
-midden en tussen de mensen actief aanwezig zijn op de goede en kwade momenten
-onze plattelandsgemeente versterken in de troeven waar we over beschikken
-positief projecten uitvoeren in plaats van nega"ef roepen langs de zijlijn
 
We zijn ervan overtuigd dat Christa een meerwaarde zal zijn in ons beleid op
mensenmaat:Gooik,Strijland,Kester,Leerbeek en Oetingen zijn immers voor ons niet alleen
zelfstandige naamwoorden maar vooral werkwoorden…