Herstellingen kerk Leerbeek heel dringend nodig


woensdag, 23 december, 2015
Herstellingen kerk Leerbeek heel dringend nodig
In het najaar werd in de kerk van Leerbeek een inspectie van de toestand van het interieur gehouden
met het oog op toegankelijk houden van het gebouw op korte termijn.Vooral de toestand van het
plafond baarde zorgen:met Monumenten en Landschappen werd afgesproken om een tijdelijk
beschermingsplafond aan te brengen.Aan Monumentenwacht was gevraagd om de totale toestand
van het gebouw nog eens grondig te bekijken.
 
De kerk van Leerbeek dateert van het einde van de 18e eeuw en is dringend aan herstelling
toe:daartoe werd einde 2014 een volledig dossier ingediend voor subsdiering.Het gaat om een
bedrag van 2,5 miljoen euro.Uit het nader onderzoek blijkt dat ook de buitenkant van de kerk
gevaarlijke mankementen vertoont.Het studiebureau adviseert om de kerk een tijd lang niet te
gebruiken.
 
In overleg met het begeleidend studiebureau en de kerkfabriek is daarom besloten onmiddellijk een
dringende herstelling in het kader van het de+nief dossier in te dienen in plaats van tijdelijke
maatregelen:daartoe is een aanvraag overgemaakt door de gemeente.Ondertussen zullen de
kerkdiensten in de zaal Parecia doorgaan om veiligheidsreden.In maart wordt over het dossier een
beslissing om hoogdringendheid verwacht .De kerk zal omwille van zijn historische waarde en het
Royer-orgel vooral een toeristisch-culturele functie hebben.