Beste inwoners van Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland,


De maatschappelijke klok tikt ongenadig verder en mensen krijgen snel andere inzichten onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving. Met dit actieplan komen we tegemoet aan deze uitdagingen en geven we de richting aan voor de volgende 6 jaar. We hebben daarbij goed naar de inwoners van onze gemeente geluisterd. Onze mandatarissen waren 6 jaar lang aanspreekbaar op het terrein en aanwezig op tal van evenementen. We hebben de afgelopen maanden ook geluisterd naar alle adviesraden. En zo’n 500 inwoners hebben hun mening gegeven in onze grote bevraging.

Daarbij valt één constante op:

We zijn fier op ons dorp en heel blij om in Gooik te wonen.

We zijn blij als we van het werk naar huis komen. Aangekomen in de gemeente slaken we een echt “oef-gevoel van jewelste”. U erkent het gevoel ongetwijfeld ook. Mensen wonen graag in Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland en dat willen we zo houden.

Wij willen:

  • de DORPEN en WIJKEN de hoeksteen maken van ons beleid. Daarbij moet elke deelgemeente zijn eigen identiteit behouden. Sterke buurten en een goed uitgebouwd verenigingsleven moeten mensen dichter bij mekaar brengen en de groeiende individualisering en anonimiteit in onze samenleving tegengaan
  • een dynamische gemeente met levendige dorpskernen. Er moet SCHWUNG en AMBIANCE blijven zodat je elk weekend een probleem hebt om je activiteiten uit te kiezen
  • de LANDELIJKHEID van de gemeente vrijwaren tegen druk van verstedelijking. Het buitengebied is onze economische en ecologische troef van morgen. We willen via open-ruimte-projecten de kwaliteit nog verdiepen en verbeteren
  • Een MODERNE gemeente. We verwelkomen de digitalisering met open armen en maken van onze gemeente een moderne voorloper in het Pajottenland, dit zowel op vlak van dienstverlening, digitalisering, als infrastructuur


Gooik vooruit! Oetingen vooruit! Kester vooruit! Leerbeek vooruit! Strijland vooruit!

Ontdek in de rechterbalk het volledige actieplan 2024 van CD&V Gooik.