Burgemeester Michel Doomst (CD&V) is niet van plan om een muur te laten bouwen rond zijn gemeente, maar is wel van oordeel dat men moet durven nadenken hoe men de gemeente landelijk kan houden. Hij hoopt in de eerste plaats om de komende jaren zo weinig mogelijk open gebied te hoeven aansnijden.

Sommige gemeenten in het Pajottenland zijn nu al bezig om maatregelen te nemen tegen de grote instroom vanuit de hoofdstad. De gemeente Gooik ligt wat verder verwijderd van Brussel, maar toch voelen ze hier ook al de wind van de instroom in hun nek. “Het is vandaag nog zeker geen echt probleem, maar je kan maar beter voorkomen dan genezen", zegt Burgemeester Michel Doomst. 

Om onze gemeente ook in de toekomst landelijk te houden, gaan we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk open woonuitbreidingsgebieden aangesneden gaan worden.

Hij is echter niet van plan om een muur te bouwen rond zijn gemeente. “Wij hebben enerzijds de instroom van nieuwe mensen, maar anderzijds moeten wij ervoor zorgen dat onze jonge mensen in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. Je moet voor je eigen inwoners ook mogelijkheden creëren, dat samen met het instandhouden van het landelijk karakter in onze gemeente, worden de uitdagingen voor de volgende jaren”, besluit de burgemeester.

  • Leefmilieu & natuur