De gemeente Gooik zal vanaf september aan volwassenen 10 jaar een opleiding kunnen aanbieden in de tekenacademie.

Tot op heden kunnen volwassenen aan de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Gooik slechts les volgen tot en met de 3de graad, wat gelijk staat met een opleiding van 2 jaar. Wie zijn opleiding nog verder wenst te zetten, wordt verplicht om daarna naar Ninove of Liedekerke te trekken. In het kader van enkele op stapel staande innovatieprojecten, lijkt er voldoende interesse en ruimte voor het aanbieden van een extra cyclus. Om in aanmerking te komen voor uiteindelijke subsidies van Vlaanderen, moest er echter een minimum aan studenten worden gegarandeerd.

“We hebben er het afgelopen jaar dan ook een proefproject op zitten, waarbij het dubbele van het noodzakelijke aantal studenten werd gehaald. De investeringen die het eerste jaar verplicht door de gemeente Gooik worden gedaan, zullen resulteren in het aanbod van een langdurig, 10-jarig aanbod in kunstonderwijs voor volwassenen, dat gedragen wordt door het Ministerie van Onderwijs. Dit biedt een erg mooi perspectief voor het Gooikse cultuuronderwijs”, zegt schepen Christa Dermez (CD&V)

  • Cultuur
  • Onderwijs