Tijdens de jongste gemeenteraad werd beslist om de Gooikse landbouwers een subsidie te geven van 50 euro wanneer ze een klas of vereniging op bezoek krijgen op hun bedrijf.

Schepen van landbouw Simon De Boeck (CD&V) vindt het belangrijk dat onze kinderen toch af en toe eens op een boerderij komen en wil tezelfdertijd de landbouwers een financieel steuntje van 50 euro per bezoek geven.

Zo kunnen onze kinderen met eigen ogen zien en beleven hoe ons voedsel, zoals tarwebloem, vlees en melk, ter plaatse geproduceerd worden. Tegelijk leren ze respect opbrengen voor hoe ons landschap opgebouwd en onderhouden wordt. Denk bijvoorbeeld aan de schade die zwerfvuil aan de magen van grazende koeien kan aanbrengen

Landbouw is, naast natuur en energie, één van de pijlers van het Plattelandscentrum De Paddenbroek. Dit natuureducatie centrum - waar nu verbouwingswerken aan de gang zijn - draait al langer op volle toeren met meer dan 2.000 kinderen die er per jaar een kijkje komen nemen. De landbouweducatie vindt natuurlijk best plaats op de boerderij zelf. Daarom zal Paddenbroek voortaan combi-pakketten aanbieden met een mooie mix aan natuur- en landbouweducatie.

“De landbouwsector moet deze klasbezoeken zien als een economische verbreding. Het is een nieuwe inkomstenbron naast de hoofdactiviteiten zoals akkerbouw, veeteelt of melkproductie. Voor de prijs van de meeste producten is de boer afhankelijk van de wereldmarkt. Die marges zijn heel klein en soms te weinig voor een leefbaar bedrijf. Landbouweducatie, thuisverkoop, zorgboerderij of hoevetoerisme kunnen op termijn een essentiële poot worden op onze boerderijen”, besluit De Boeck.

  • Landbouw
  • Plattelandsbeleid