Eind april wordt een vonnis van de vrederechter verwacht over de onteigening van een lapje grond, nodig om in de Processiestraat het ontbrekend stukje fietspad aan te leggen.

Met de invoering van éénrichting in een deel van de Wolvenstraat en de Processiestraat wordt het fietspad in die straten weer actueel.

In een éénrichtingsstraten worden auto’s minder afgeremd wat gevaarlijker is voor fietsers. In november 2016 goot een aannemer het grootste deel van een fietspad in de Processiestraat en de Wolvenstraat. 130 meter beton mocht niet gegoten worden. De eigenaar van een stuk grond, waar het fietspad over moet lopen, is het niet eens met de prijs die de gemeente wilde betalen. Als tussenoplossing schilderde de gemeente een fietssuggestiestrook op de straat. In het stukje weg werd ook een fietsstraat ingevoerd. 

De gemeente besloot de grond dan maar te onteigenen. Er loopt daarover een procedure bij de vrederechter. “We verwachten einde mei een uitspraak waarna we naar het einde van dit jaar het ontbrekende stuk kunnen laten aanleggen”, zegt burgemeester Michel Doomst.

  • Verkeer & verkeersveiligheid
  • Mobiliteit & openbaar vervoer