De kerkhaan of windhaan werd opnieuw op de toren van de Sint-Pieterskerk in Leerbeek geplaatst. De restauratiewerken schieten goed op, maar toch zal het nog zeker een jaar in beslag nemen, alvorens al de werken achter de rug zijn. De kerkmuur werd ondertussen ook al heropgebouwd, met gedeeltelijk de stenen uit de oude muur. Nadien moet ook nog de binnenzijde onder handen worden genomen zoals het pleisterwerk en het schilderwerk. Nadien zal de kerk alleen nog gebruikt worden voor trouw- en doopvieringen en culturele activiteiten.

De Sint-Pieterkerk in Leerbeek is een voorbeeld van een classicistische plattelandskerk en is al sinds 2000 beschermd als monument. De kerk maakt ook deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘de dorpskern van Leerbeek’. De kerk is om veiligheidsredenen al sinds 2015 voor het publiek gesloten.

Omwonenden werden nu uitgenodigd om een beetje meer informatie te krijgen over de werken, onder het nuttigen van een drankje en ze mochten er bij zijn toen de kerkhaan opnieuw op de toren werd geplaatst. Onder hen ook Roger Breynaert die enkele jaren geleden - tijdens een zwaar onweer - de kerkhaan voor zijn woning op straat vond. Hij verwittigde toen de Kerkraad dat hij het beestje veilig bij hem had opgeborgen. Ondertussen werd de kerkhaan hersteld en gingen enkele mensen naar boven om de kerkhaan opnieuw op het hoogste punt van Leerbeek te plaatsen.

Projectleider Wim Decavele gaf meer uitleg: “De kerktoren is bijna helemaal klaar op enkele kleine werkjes na. Tegen het einde van deze maand gaan we de stelling rond de toren kunnen wegnemen en gaan de wijzers van het uurwerk opnieuw geplaatst worden. De kerkmuur werd heropgebouwd en hiervoor werd gebruik gemaakt van een deel stenen uit de vroegere kerkmuur. De volgende stap is nu nieuwe natuurleien op het dak plaatsen en dan de pleisterwerken en de schilderwerken aanvangen in het interieur van de kerk.”

Het beschermd orgel dat ondertussen in een depot in Asse staat, zal in een later stadium worden gerestaureerd, kostprijs 250.000 euro. De kostprijs van de werken aan de kerk worden geraamd op 2 miljoen euro. Naast de subsidies van minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, van 1.560.000 euro, worden de overige kosten gedragen door de gemeente en de Kerkraad. Na de werken zal deze kerk alleen nog gebruikt worden voor trouwpartijen en doopvieringen en het organiseren van culturele activiteiten zoals orgelconcerten.

  • Kerkfabrieken & Erediensten
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur