We verankeren onze landelijke gemeente met 5 duurzame dorpen door strakke richtlijnen op vlak van ruimtelijke ordening. 

 Gelegen in het hart van Zuidwest Pajottenland en gewaarmerkt door zijn open agrarisch gebied  is het logisch dat Gooik bij het uittekenen van stedenbouwkundige richtlijnen die aard doortrekt en verankert:  5 duurzame dorpskernen en een landelijk buitengebied moeten de basis vormen van de ruimtelijke ordening in Gooik.  

 De uitgangspunten van onze visie zijn:

  • Het creëren van een gevarieerd, aantrekkelijk en betaalbaar aanbod voor jong en oud
  • Het beschermen van de bestaande open ruimte door te verdichten in de kernen
  • Het inzetten op alternatieve woonvormen

Deze visie wordt vertaald naar concreet beleid op volgende vlakken:

  1. Om de landelijkheid van de buitengebieden te bewaren, worden woonuitbreidingsgebieden niet verder aangesneden.
  2. De draagkracht van elke deelgemeente op vlak van bebouwing wordt vastgelegd. Hiertoe worden verschillende zones afgebakend: gaande van gebieden die steeds landelijk dienen te blijven, gebieden waar (beperkte) verdichting wenselijk is tot gebieden waar ingezet wordt op echte kernversterking. 
  3. We leggen kwaliteitsvereisten op aan nieuwe woningen om de kwaliteit en de leefbaarheid van zowel de woning zelf als de omgeving te verhogen. Dit op vlak van te voorziene parkings, ontharding en groen, constructiewijzen en dergelijke meer.
  4. We bepalen in de toekomst een flexibel kader om creatieve en innovatieve woonvormen toe te laten (co-housing, tiny houses, kangooroo-wonen,..)

 

 De druk op onze leefgemeenschap is de voorbije jaren toegenomen: ook Gooik is in trek bij mensen die het in de Rand rond Brussel niet meer zien zitten en die omwille van overdrukte en veiligheid uitkijken naar een nieuwe stek richting platteland. Voor onze jonge gezinnen verhoogt dat ook de druk op de geldbeugel want prijzen van huizen en gronden blijven stijgen. Daarom zijn dynamische kernen noodzakelijk en moet er een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod zijn voor jong en oud.

Verder aansnijden van open ruimte is geen goede beleidsvisie voor de toekomst.

Verdichten in de kernen en inzetten op alternatieve en innovatieve woonvormen bieden het beste antwoord. Dat kan kleiner en gemeenschappelijker wonen zijn. Het hoeven daarbij ook niet altijd appartementen te zijn in dat compacter wonen: een kleiner type landhuis in of kort bij de kern kan een alternatief zijn. Voldoende kwaliteit aan woonruimte moet in elk geval het uitgangspunt zijn, wetende dat gezinsprofielen heel divers en fluctuerend zijn.

Ook de kwaliteit van de omgeving is belangrijk, met aandacht voor groenelementen, bomen of struiken, de landelijkheid en de visuele identiteit van de gemeente. Kortom, woningen moeten passen bij het landelijk karakter van Gooik. 

 Om een totaalbeeld te hebben over de inschatting van nieuwe toekomstige projecten werd een leidraad opgesteld van voorschriften om kandidaat-bouwers wegwijs te maken. Bovendien werd in een kaartvorm de draagkracht van elk deelgebied in Gooik ingekleurd. Verschillende zones werden afgebakend: gaande van gebieden die steeds landelijk dienen te blijven, gebieden waar (beperkte) verdichting wenselijk is tot gebieden waar ingezet wordt op echte kernversterking.  Initiatiefnemers (zoals bouwfirma's) hebben dan dadelijk een zicht op de beoordeling die het bestuur zal maken van de mogelijkheden in de gevraagde ruimtelijke omgeving.

De volledige stedenbouwkundige richtlijnen kunnen hier gelezen worden. 

Gooik landelijk houden, dat is de boodschap! #GooikVooruit

  • Leefmilieu & natuur
  • Ruimtelijke ordening